Likestilling lønner seg!

 

Oljefondet er verdens største fond. Som tidligere har tatt viktige valg når det kommer til miljø, våpen og tobakk. Nå oppfordrer vi våre politikere til igjen å bruke denne makten.

Flytt våre felles verdier inn i likestilte selskaper. I 2018 er dette et åpenbart valg. Særlig når det også kan gi en høyere avkastning på pengene. Nå er det nok prat. Vi ønsker å se handling. En viktig beskjed til resten av verden. Og bra for den norske økonomien!

#HunSpanderer i samarbeid med Kron.no

 
 

Grafen viser forventet utvikling i milliarder

Hvordan vet vi dette?

Vi har tatt utgangspunkt i Solactive Equileap Global Gender Equality PR Index, som viser utviklingen til selskaper som scorer høyt på likestilling. Denne viser at selskapene som er best på likestilling i gjennomsnitt har hatt 1,3 % bedre utvikling i året.

På venstre side har vi regnet ut hvordan den forventede utviklingen til Oljefondet hadde blitt hvis de hadde investert mer i likestilte selskaper.  

Les mer om vår utregning her
 

 
 
 
 

Nyttig lesning

Artikkel fra McKinsey&Company på hvorfor mangfold på arbeidsplassen lønner seg. Les den her  

Rapport fra Deloitte på hvorfor kvinner kan være kilden til økonomisk vekst og hvorfor bedrifter burde utnytte denne konkurransefordelen. Les den her

Artikkel om hvorfor Gender Equality er en smart tilpassning for bedrifter. Les den her

 
 

Les mer om
#HunSpanderer

Les mer om
Kron